Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Apmeklētāju pieņemšanas dienas un laiki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā:

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā apmeklētājus pieņem Administratīvās nodaļas darbinieki rindas kārtībā bez iepriekšēja pieraksta. Administratīvās nodaļas darbinieki:

1. pieņem no apmeklētāja iesniegumus;

2. pēc apmeklētāja pieprasījuma izsniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas sagatavotos dokumentus;

3. sniedz apmeklētājiem konsultācijas atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Administratīvās nodaļas kompetencei. Ja nepieciešams, Administratīvās nodaļas darbinieks uzaicina sniegt konsultāciju citas struktūrvienības darbinieku.

4. ja nepieciešams, mutvārdos izteiktos jautājumus noformē rakstveidā un reģistrē lietvedības sistēmā.

Konsultācijas sniedz pa tālruni 67830626, elektroniskajā pastā pasts@ugf.gov.lv un personīgi.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Par konkrētu apmeklējuma laiku pie Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktora vai citas amatpersonas nepieciešams pieteikties iepriekš, zvanot uz informatīvo tālruni 67830626 vai rakstot uz e-pasta adresi: pasts@ugf.gov.lv, norādot ziņas par apmeklētāju, risināmo jautājumu un vēlamo apmeklējuma laiku. Par konkrētu pieņemšanas laiku katru apmeklētāju informē personiski.

Apmeklējuma laikā amatpersona sniedz atbildi uz apmeklētāja jautājumu. Ja apmeklētājs uzdod jautājumu, uz kuru atbildi uzreiz sniegt nevar, apmeklētājam piedāvā uzrakstīt iesniegumu par attiecīgu jautājumu. Iesniegumu iesniedz Administratīvajā nodaļā.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 19.03.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks