Uzturlīdzekļu izmaksa par 2024.gada aprīli tiks veikta 2024.gada 24.maijā un no 27.maija līdz 28.maijam.