Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Aktualitātes

11.01.2017

Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām janvārī

Uzturlīdzekļu izmaksas par 2016.gada decembri tiks veiktas no 2017.gada 25.janvāra līdz 2017.gada 27.janvārim.

06.01.2017

Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi sekmējuši 4 295 638 euro atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem 2016. gadā

Tieslietu ministrijas veiktie grozījumi, izstrādātais jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana, sabiedrības informēšana par jauno likumu un ierobežojumiem ir devusi pozitīvu rezultātu, proti, sekmējusi 2016.gadā budžetā atgūto summu no uzturlīdzekļu parādniekiem 4 295 638 euro apmērā.

02.01.2017

Informācija par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 2017.gadā

No 2017.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir noteikta 380.00 EUR apmērā.

02.01.2017

Informācija par uzturlīdzekļu parādniekiem

No 01.02.2017. ziņas par parādniekiem vairs netiks publiskotas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā.

02.01.2017

Transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

No 01.04.2017. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai būs tiesības Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīt atzīmi par personas transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

02.01.2017

Uzturlīdzekļu saņemšana bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu

No 01.04.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda varēs saņemt atvieglotā kārtībā, nevēršoties tiesā un pie zvērināta tiesu izpildītāja.

02.01.2017

Uzturlīdzekļu saņemšana, ja tiesas nolēmumu nav iespējams nodot izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam

No 01.02.2017. būs iespējams saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda arī tādā gadījumā, ja tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nav iespējams iesniegt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam sakarā ar to, ka parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process.

02.01.2017

Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērnam ir 18 gadi

No 01.09.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda būs iespējams saņemt arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

02.01.2017

Vienošanās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju

Parādnieks var vērsties ar iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 20.01.2017
mediaparks