Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Aktualitātes

13.05.2017

Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām maijā

Uzturlīdzekļu izmaksas par 2017.gada aprīli tiks veiktas no 2017.gada 25.maija līdz 2017.gada 26.maijam.

11.05.2017

Par uzturlīdzekļu saņemšanu lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļiem.

11.05.2017

Jauna uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma forma

2017. gada 31. martā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.185 “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu” https://likumi.lv/ta/id/289754-noteikumi-par-uzturlidzeklu-izmaksu

Jaunā uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma forma pieejama šeit http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 24.05.2017
mediaparks