Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžets 2019.gadam

Finansēšanas plāna rādītājs Gada I II III IV
summa, EUR ceturksnis, EUR ceturksnis, EUR  ceturksnis, EUR ceturksnis, EUR
Resursi izdevumu segšanai 57 05 90 68 13 80 51 74 14 32 20 62 14 50 98 86 14 42 19 46
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 00 00 00 0 2250000 2400000 3 35 00 00
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 49 05 90 68 13 80 51 74 12 07 20 62 12 10 98 86 11 07 19 46
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 49 05 90 68 13 80 51 74 12 07 20 62 12 10 98 86 11 07 19 46
Izdevumi – kopā 59 55 90 68 13 80 51 74 14 32 20 62 14 50 98 86 16 92 19 46
Uzturēšanas izdevumi 59 55 62 22 13 80 51 74 14 32 20 62 14 50 70 40 16 92 19 46
Kārtējie izdevumi 1 01 59 44 19 52 09 26 90 62 25 83 55 29 33 18
Atlīdzība 74 76 70 12 67 17 18 98 51 19 36 75 23 74 27
Preces un pakalpojumi 26 82 74 6 84 92 7 92 11 6 46 80 5 58 91
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 58 54 02 78 13 60 99 65 14 05 30 00 14 24 86 85 16 62 86 28
Subsīdijas un dotācijas 58 54 02 78 13 60 99 65 14 05 30 00 14 24 86 85 16 62 86 28
Sociālie pabalsti 58 54 02 78 13 60 99 65 14 05 30 00 14 24 86 85 16 62 86 28
Kapitālie izdevumi 28 46 0 0 28 46 0
Pamatkapitāla veidošana 28 46 0 0 2846 0
Finansiālā bilance -2 50 00 00 0 0 0 -2 50 00 00
Finansēšana 2 50 00 00 0 0 0 2 50 00 00
Naudas līdzekļi                2 50 00 00                                 -                             -                             -           2 50 00 00
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)                2 50 00 00                                 -                             -             2 50 00 00
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 12.12.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks