Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžets

Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes