Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus

  Tieslietu ministrija

  izsludina atklātu konkursu uz vakanto

  UZTURLĪDZEKĻU GARANTIJU FONDA ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS
  JURISKONSULTA ierēdņa amatu un noteiktu laiku
  (prognozējamais periods līdz 2025.gada jūlijam)

   

  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina uzturlīdzekļus bērna uzturam no valsts budžeta līdzekļiem, ja vecāks bērnu neuztur. Lai īstenotu šo funkciju, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:
  •izskata iesniegumus par uzturlīdzekļu izmaksu un izvērtē personas tiesības saņemt  uzturlīdzekļus;
  •izvērtē un piemēro efektīvākos risinājumus izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanai;
  •īsteno ikdienas sadarbību starp valstīm pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.


  Prasības pretendentiem/-ēm:

  •    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  •    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
  •    zināšanas administratīvajās tiesībās un starptautiskajās;
  •    angļu valodas zināšanas;
  •    uz attīstību vērsts, labas komunikācijas un analītiskās prasmes;
  •    prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī.

  Veicamie pienākumi:

  •    gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās;
  •    gatavot dokumentus uzturlīdzekļu nodrošināšanas un piedziņas jomā;
  •    sniegt konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos;
  •    izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās;
  •    nodrošināt mutvārdu un rakstveida komunikāciju angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija piedāvā:

  •    iespēja strādāt gan attālinātu, gan elastīgu darba laiku;
  •    apmācības amata pienākumu veikšanai;
  •    atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  •    iespēju paplašināt zināšanas un gūt profesionālo pieredzi;
  •    pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu.

  Mēnešalga:

  •    amats klasificēts 24. amata saimes II līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgu grupai;
  •    mēnešalgas intervāli: minimums - 1600 euro; viduspunkts - 1800 euro; maksimums - 2000 euro.;
  •    stājoties amatā tiek noteikta mēnešalga atbilstoši mēnešalgu intervālam – minimums, beidzoties pārbaudes laikam tiek veikta nodarbinātā darba izpildes novērtēšana un mēnešalga var tikt pārskatīta.


  Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv līdz 27.09.2023. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 67830626.