Valsts

Institūcija

Web adrese

Anglija un Velsa

Bērnu atbalsta aģentūra

www.csa.gov.uk

Dānija

Ģimenes lietu departaments

www.familiestyrelsen.dk

Francija

Ģimenes pabalstu birojs

www.caf.fr

Īrija

Īrijas tiesu portāls

www.courts.ie
http://www.courts.ie/

Lietuva

Garantiju un Bērnu uzturlīdzekļu fonda administrācija

fondu.administracija@is.lt

Nīderlande

Uzturlīdzekļu maksājumu piedzīšanas nacionālais birojs (LBIO)

www.lbio.nl

Norvēģija

Sociālās apdrošināšanas valsts iestāde (NAV)
(Directorate of Labour and Welfare)

Valsts apdrošināšanas piedziņas aģentūra (NAVI)
(National Insurance Collection Agency)

Akersgaten 64-68 //P.O. Box 5 St.Olavs plass//  O-0130 Oslo, Tel.+4721070000 Fax: +4721070001, www.nav.no

Grubeveien 4//N-9917 Kirkenes, Norway, Fax: +4778999799www.nav.no

Slovēnija

Valsts garantiju un uzturlīdzekļu fonds
(Public Guatantee and Maintenance Fund)

http://www.jps-rs.si

Somija

Helsinku Sociālo pakalpojumu departaments
(Social Services Department of Helsinki)

http://www.hel2.fi

Ziemeļīrija

Ziemeļīrijas Bērnu atbalsta aģentūra
(Northen Ireland Child Support Agency)

Sociālās drošības aģentūra
(Social Security Agency)

Ziemeļīrijas Tiesu izpildes departaments
Northen ireland Court Service)

www.dsdni.gov.uk/index/csa

 

http://www.dsdni.gov.uk/index/ssa.htm

 

www.courtsni.gov.uk/

Zviedrija

Sociālās apdrošināšanas aģentūra
(Swedish Social Insurance Agency)

www.forsakringskassan.se

Luksemburga

Valsts solidaritātes fonds
(Fonds national de solidarité)

Adrese: 8-10 rue de la Fonderie8-10 rue de la Fonderie L-1531 LuxembourgL-1531 Luxembourg Tālr. 49 10 81-1 49 10 81-1

Pasta adrese: B.P. 2411
L-1024 Luxembourg www.fns.lu/

E-pasts: fns@secu.lu

Amerikas Savienotās Valstis

Bērnu lietu departaments (Office of Children's Issues (CA/OCS/CI)
U.S. Department of State)

www.travel.state.gov/childabduction

Turcija

Tieslietu ministrijas Starptautisko attiecību un līgumu ģenerāldirektorāts  (Ministry of Justice
General Directorate of International Law and Foreign Relations)

www.uhdigm.adalet.gov.tr

 

Valsts

Institūcija

Web adrese

Somija

Ārlietu ministrija

http://formin.finland.fi

 

Slovākija

Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrijas
Bērnu un jaunatnes starptautiskās tiesiskās aizsardzības centrs

http://www.cipc.sk

 

Portugāle

Justīcijas administrācijas ģenerāldirekcija

www.dgaj.mj.pt

Rumānija

The Bucharest Bar Association

http://www.baroul-bucuresti.ro

Austrija

Federālā Tieslietu ministrija

www.justiz.gv.at

Čehija

Bērnu starptautiski tiesiskās aizsardzības birojs

Ārlietu ministrija

http://umpod.cz/myweb/

www.mzv.cz

Francija

Ārlietu ministrija

Tieslietu ministrija

https://pastel.diplomatie.gouv.fr

www.justice.gouv.fr

Norvēģija

NAV pārrobežu lietu nodaļa (pieņem iesniegumus un lēmumus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās)
(National Office for Social Insurance Abroad)

Valsts apdrošināšanas piedziņas aģentūra (NAVI)
(National Insurance Collection Agency)

Langkaia 1 P.O. Box 8138, Dep. NO-0033 Oslo, Tel.: +4723311300, Fax: +47 23311301, www.nav.no

 

Grubeveien 4//N-9917 Kirkenes, Norway, Fax: +4778999799, www.nav.no

  • www.ncsea.org – Nacionālā bērnu atbalsta īstenošanas asociācija (National Child Support Enforcement Association)
  • www.hcch.net - Hāgas Starptautisko privāttiesību konference