Kā atteikties no uzturlīdzekļiem?

Iesniedzējam jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, norādot datumu, no kura nevēlas saņemt uzturlīdzekļus.

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu var nosūtīt arī pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.