Kā nomainīt konta numuru?

Lai uzturlīdzekļi tiktu pārskaitīti uz citu bankas konta numuru, jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par konta numura maiņu.

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Iesniegumu par konta numura maiņu var nosūtīt arī pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.