Informācija par uzturlīdzekļu izmaksu

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda aprēķina no dienas, kad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā saņemts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nemaksā parādu, kas izveidojies līdz uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.

Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.