Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības rādītāji par 2021.gadu

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nenodrošina.

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt ja:

  1. ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu,
  2. nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu,
  3. persona sasniegusi pilngadību.

No 2011.gada 18.jūnija Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Eiropas Savienības Padomes Regulā (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi, un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, piemērošanu Latvijā paredzētās centrālās iestādes funkcijas.

No 2014. gada 1.augusta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu paredzētās centrālās iestādes funkcijas. Konvencijas mērķis ir atvieglot tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi vai jauna tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Melnkalnē, Turcijā,  Baltkrievijā, Hondurasā vai Brazīlijā, ja prasītājs un atbildētājs dzīvo dažādās valstīs.

 

2021. gada janvāris

2021. gada februāris

2021. gada marts

2021. gada aprīlis

Iesniedzēju skaits, kuriem maksāti uzturlīdzekļi viena vai vairāku bērnu uzturēšanai

 

29 232

 

29 266

 

29 563

 

29 562

Reģistrēto parādnieku skaits, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi

 

42 507

 

42 616

 

42 770

 

42 668

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto bērnu skaits

 

39 545

 

39 667

 

39 793

 

39 800

Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs eiro

 

4 740 107

 

4 738 561

 

4 771 462

 

4 755 404

Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs eiro

 

994 007

 

1 035 068

 

1 314 132

 

1 399 668

Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu skaits

 

875

 

915

 

851

 

686

Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

 

Pieņemtais lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gada janvāris - aprīlis

KOPĀ

 

227

 

588

 

2 073

 

249

 

3 137

Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.  

 

Nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gada janvāris - aprīlis

KOPĀ

 

269

 

680

 

665

 

517

 

2 131

Uzturlīdzekļu parādnieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus (kopš 01.04.2017.).

 

 

Noslēgtās vienošanās

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gada janvāris - aprīlis

KOPĀ

 

1 024

 

1 825

 

2 136

 

814

 

5 799

Starptautiskā sadarbība

No 2011.gada 18.jūnija Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Eiropas Savienības Padomes Regulā (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi, un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, piemērošanu Latvijā paredzētās centrālās iestādes funkcijas.

No 2014. gada 1.augusta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu paredzētās centrālās iestādes funkcijas. Konvencijas mērķis ir atvieglot tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi vai jauna tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Melnkalnē, Turcijā,  Baltkrievijā, Hondurasā vai Brazīlijā, ja prasītājs un atbildētājs dzīvo dažādās valstīs.

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Nosūtītie pieteikumi par Latvijas tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu, izpildāmības pasludināšanu vai izpildi ārvalstīs

20

23

19

29

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Saņemtie pieteikumi par ārvalstu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu, izpildāmības pasludināšanu vai izpildi Latvijā

1

0

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Saņemtie pieteikumi par nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Latvijā vai par ārvalstu tiesas pieņemto nolēmumu grozīšanu Latvijā

2

3

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nosūtītie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu ārvalstīs

3

7

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Saņemtie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu Latvijā

4

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Iesniedzēju skaits, kuriem izmaksāti uzturlīdzekļi 28 450 28 684 28 894 28 994 29 014 29 468 29 439 28 983 28 518 28 796 28 881 29 083
Reģistrēto parādnieku skaits 41 625 41 805 41 961 41 893 42 041 42 098 42 112 42 062 42 182 42 305 42 326 42 527
Bērnu skaits, kuriem izmaksāti uzturlīdzekļi 39 320 39 429 39 600 39 692 39 834 39 999 39 944 39 784 38 988 39 234 39 340 39 477
Iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu skaits 1 034 861 845 848 747 707 877 903 1 158 936 778 682
Izmaksātie uzturlīdzekļi 4 464 761 4 692 859 4 729 312 4 737 783 4 759 466 4 787 117 4 762 782 4 685 981 4 639 972 4 676 688 4 689 088 4 713 688
Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs 1 012 017 892 765 1 006 889 1 003 076 963 441 1 025 468 1 043 925 1 104 847 1 087 948 1 150 072 1 082 958 1 111 220
  2018.gads 2019.gads  2020.gads KOPĀ
Pieņemtais lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu 227 588 2 073 2 888
Nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai 269 680 665 1 614
Noslēgtās vienošanās 1 024 1 825 2 136 4 985
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Nosūtītie pieteikumi par Latvijas tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu, izpildāmības pasludināšanu vai izpildi ārvalstīs

37

9

26

35

42

35

22

30

45

45

15

73

 

414

 

Saņemtie pieteikumi par ārvalstu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu, izpildāmības pasludināšanu vai izpildi Latvijā

4

3

0

0

1

0

2

2

0

0

1

1

14

Saņemtie pieteikumi par nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Latvijā vai par ārvalstu tiesas pieņemto nolēmumu grozīšanu Latvijā

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

7

Nosūtītie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu ārvalstīs

7

2

2

0

2

2

2

12

5

6

2

13

55

Saņemtie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu Latvijā

2

6

3

0

0

3

1

3

6

5

2

5

36