Oficiālā statistikas programma 2017.-2021. gadam*

Oficiālās statistikas nosaukums / Gads

2017

2018

2019

2020

2021

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, euro

42 002 391

50 639 898

54 321 488

57 516 968

57 142 960

- no tiem uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvie izdevumi

789 344

1 017 970

1 111 208

1 177 471

1 231 669

*Oficiālās statistikas programmas rādītāju aprēķins tiek veikts atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma normām.

Oficiālās statistikas programmas rādītāji ikgadu tiek publicēti līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. jūnijam.