Oficiālā statistikas programma 2019.-2023. gadam*

Oficiālās statistikas nosaukums / Gads

2019

2020

2021

2022

2023

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, euro

54 321 488

57 516 968

57 142 960

54 500 650

52 980 878

- no tiem uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvie izdevumi

1 111 208

1 177 471

1 231 669

1 229 592

1 891 867

*Oficiālās statistikas programmas rādītāju aprēķins tiek veikts atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma normām.

Oficiālās statistikas programmas rādītāji ikgadu tiek publicēti līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. jūnijam.