Oficiālā statistikas programma 2016.-2020. gadam*

Oficiālās statistikas nosaukums / Gads

2016

2017

2018

2019

2020

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, euro

36 962 744

42 002 391

50 639 898

54 321 488

57 516 968

- no tiem uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvie izdevumi

550 506

789 344

1 017 970

1 111 208

1 177 471

*Oficiālās statistikas programmas rādītāju aprēķins tiek veikts atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma normām.

Oficiālās statistikas programmas rādītāji ikgadu tiek publicēti līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. jūnijam.