Iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010;
  • nosūtot uz e-pastu: pasts@ugf.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.