Iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050;
  • nosūtot uz e-pastu: pasts@ugf.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.