Vecāka pienākums ir nodrošināt uzturlīdzekļus bērna uzturam vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, kas ir atkarīgs no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

2024. gadā minimālo uzturlīdzekļu apmērs ir:

•             bērniem līdz 7 gadiem – 175.00 EUR;

•             bērniem no 7 līdz 18 gadiem - 210.00 EUR.

Lai piedzītu uzturlīdzekļus no vecāka vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Tomēr jāņem vērā, ka uzturlīdzekļus šādā apmērā varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja tos būs iespējams piedzīt no paša vecāka.

  • Prasības pieteikuma veidlapa vienkāršotajā procedūrā par uzturlīdzekļu piedziņu pieejama Latvijas tiesu portāla e-pakalpojumu vietnē manas.tiesas.lv sadaļā “Pakalpojumi/E‑veidlapas”.
  • Prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam Jūs varat celt pēc savas deklarētās dzīvesvietas. Informācija par piekritīgo tiesu ir pieejama sadaļā “Pakalpojumi/Tiesu darbības teritorijas”.
  • Prasītāji prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos.
  • Ja vēlaties no bērna vecāka piedzīt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā Ministru kabineta noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, Jums prasības pieteikumam klāt jāpievieno pierādījumi, kas apliecina pieprasītās summas apmēru.

Lai panāktu tiesas nolēmuma izpildi, tiesā jālūdz izsniegt izpildu raksts un pēc tam jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Zvērināta tiesu izpildītāja adresi var uzzināt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā  http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni +371 67290005.

Ja tiesas nolēmums netiek pildīts, zvērināts tiesu izpildītājs par to sniedz ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai. Lai saņemtu uzturlīdzekļus, jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par uzturlīdzekļu saņemšanu. Jūs varēsiet saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, taču tikai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksātajā apmērā.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.gov.lv e-pakalpojumu: Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai 

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā katram bērnam:

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam – 129.00 EUR mēnesī.

Uzturlīdzekļus, kas netiks izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet ir jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu, piedzīs zvērināts tiesu izpildītājs no parādnieka līdzekļiem.