Iespēja lietot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir noslēgusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošana” un tā ietvaros izstrādāti trīs elektroniskie pakalpojumi:

  1. Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai,
  2. Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu,
  3. Informācija par uzturlīdzekļu parādu.

Projekta mērķis

Projekta pamatmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju (vecāku) iespējas pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, kā arī, izmantojot elektroniskajā vidē pieejamos tehniskos risinājumus, saņemt pilnīgu informāciju par attiecīgās uzturlīdzekļu piešķiršanas lietas izskatīšanas procesu un notikušajām izmaiņām.

Projekts „Valsts informācijas sistēmas uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra pilnveidošana” uzsākts 2009.gada jūnija beigās, bet noslēgsies 2013.gada 25.jūnijā. Projekta kopējais finansējums 463 733,65 Ls, no kuriem 438 181,92 Ls finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši.

 

ERAF logo
Eiropas Savienības logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno projektu „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošana” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/001), kas tiek līdzfinansēts no ES fondu līdzekļiem.