Sadaļā ir atrodami Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības publiskie gada pārskati un ikmēneša informācijas apkopojums par būtiskākajiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības rādītājiem - saņemtajiem iesniegumiem par uzturlīdzekļu izmaksu, pieņemtajiem lēmumiem uzturlīdzekļu jautājumos, izmaksātajiem un regresa kārtībā atgūtajiem uzturlīdzekļiem, kā arī vecāku un bērnu skaitu, kuriem tiek izmaksāti uzturlīdzekļi un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā reģistrēto parādnieku skaitu.