Ja bērnam nav noteikta paternitāte

Ja dzimšanas reģistrā nav norādītas ziņas par bērna tēvu, uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda saņemt nevar.

Šādā gadījumā vispirms jāvēršas tiesā ar prasību par paternitātes noteikšanu un vienlaikus var celt prasību arī par uzturlīdzekļu piedziņu no tēva.

Prasību par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu var celt pēc savas deklarētās dzīvesvietas.

Prasītāji, prasībās par paternitātes noteikšanu, ja prasība celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas.

Ja bērna izcelsmes noteikšanai ir nepieciešams veikt DNS testu, Civilprocesa likuma 249.1 pants paredz, ka tiesa pēc lietas dalībnieka, piemēram, prasītājas (mātes) vai atbildētāja (tēva), lūguma var noteikt ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.