2023.gadā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

  • no dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem, ja viņi gūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā.

Piemērs par uzturlīdzekļiem

Jautājums: Bērna tēvs maksā 129 EUR, bet es vēlos saņemt minimālos uzturlīdzekļus 186 EUR. Ko man darīt?

Atbilde: Ja vecākam ir manta vai ienākumi, uz kuriem varētu tikt vērsta piedziņa, tad Jūs varat vērsties ar prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja vecāks spriedumu nepildīs, Jūs to varēsiet nodot piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Zvērināts tiesu izpildītājs piedzīs no vecāka spriedumā noteikto summu

Ja vecākam nav mantas vai ienākumu, uz kuriem varētu tikt vērsta piedziņa, tad uzturlīdzekļi var tikt izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 107,50 EUR vai 129,00 EUR apmērā atbilstoši bērna vecumam.