Uzturlīdzekļu izmaksas par 2021.gada augustu tiks veiktas 2021.gada 24.septembrī un no 27. - 28.septembrim.