Uzturlīdzekļu izmaksas par 2022.gada maiju tiks veiktas no 2022.gada 21. - 22.jūnijam.