Uzturlīdzekļu izmaksas par 2022.gada augustu tiks veiktas 2022.gada 23.septembrī un no 26. - 28.septembrim.