Uzturlīdzekļu izmaksas par 2023.gada februāri tiks veiktas 2023.gada 24.martā un no 27.marta līdz 28.martam.