Uzturlīdzekļu izmaksa par 2023.gada oktobri tiks veikta 2023.gada 24.novembrī un no 27.novembra līdz 28.novembrim.