Uzturlīdzekļu izmaksa par 2024.gada maiju tiks veikta 2024.gada 21.jūnijā un no 25. - 28.jūnijam.