Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs no uzturlīdzekļu parādniekiem 2021.gadā (no janvāra līdz maijam) pieaudzis par 27% salīdzinājumā ar 2020.gadu (no janvāra līdz maijam).

Pieaug regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs