1. JA PARĀDNIEKAM PASLUDINĀTS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

Lai saņemtu uzturlīdzekļus personai jāvēršas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Tiklīdz maksātnespējas process tiks izbeigts, lai turpinātu saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, personai jāvēršas pie ZTI ar izpildu rakstu par uzturlīdzekļu piedziņu.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu:

2. JA PARĀDNIEKAM NAV DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS, MANTAS VAI DARBA VIETAS LATVIJAS REPUBLIKĀ

Lai saņemtu uzturlīdzekļus personai jāvēršas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu var tikt nodots izpildei Eiropas Savienības dalībvalstī, Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercogvinā, Melnkalnē, Amerikas Savienotajās Valstīs vai Turcijā.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu: