Laika periodā no 01.01.2024. līdz 31.12.2028. ir atvieglota parāda segšanas kārtība:

  1. tiek apturēts likumisko procentu pieaugums
  2. saņemtie maksājumi tiek novirzīti pamatparāda segšanai
  3. saņemtā maksājuma apmērā tiek dzēsti arī likumiskie procenti

Ar katru veikto maksājumu vienlaicīgi tiek dzēsts gan pamatparāds, gan likumiskies procenti, un esošajam parādam nepieaug likumiskie procenti.

Informatīvs piemērs parāda atmaksai, ja pamatparāds ir 5000€ un aprēķinātie likumiskie procenti 1000€, un tiek veikts maksājums 100€ apmērā:

Parāds pirms maksājuma

Parādnieka iemaksa

Parāds pēc maksājuma

Pamatparāds

Likumiskie procenti

Pamatparāds

Likumiskie procenti

5000 €

1000 €

+100 €

5000 - 100 =

 4900 €

1000 - 100 =

900 €

Atgādinām, ka uzturlīdzekļu parādam nav noilguma.

Uzturlīdzekļu parādniekiem, kuri neveic maksājumus, var tikt piemēroti vairāki ierobežojumi, par kuriem informācija pieejama Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā www.ugf.gov.lv sadaļā Uzturlīdzekļu parādniekiem.