2021.gadā tika uzsākti 1 255 kriminālprocesi par izvairīšanos no uzturlīdzekļus nodrošināšanas, tika notiesātas 73 personas, kā sodu piemērojot brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.  

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informē Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas uzsāk un virza kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus.