No  2023. gada 1. jūlija  visi maksājumi tiks vispirms ieskaitīti likumisko procentu dzēšanai un pēc tam pamatparāda dzēšanai. Parāds jāsedz pilnā apmērā – gan par izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, gan par likumiskajiem procentiem.

Savu parādu Uzturlīdzekļu garantiju fondam iespējams uzzināt, izmantojot www.latvija.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu parādu”.