Likumprojekts “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” izstrādāts ar mērķi pilnveidot no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanas mehānismus, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, motivētu parādniekus pildīt likumā noteikto pienākumu - nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī segt parādsaistības pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu.

Ar grozījumiem galvenokārt paredzēts noteikt plašāku esošo mehānismu piemērošanu uzturlīdzekļu parādniekiem, lai pēc iespējas veicinātu uzturlīdzekļu parāda atmaksu. Līdz šim īstenotie mehānismi ir mērķēti uz tiem uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa, nolūkā veicināt uzturlīdzekļu maksāšanu. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad uzturlīdzekļu izmaksa tiek izbeigta, piemēram, bērns kļuvis pilngadīgs, samazinās arī parādnieka motivācija veikt maksājumus.

Saskaņā ar plānotajiem grozījumiem ierobežojumus varēs piemērot arī tiem uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā uzturlīdzekļu izmaksa ir izbeigta, kas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai parādnieka vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa, Fonda administrācija varēs:

  1. piemērot parādniekam aizliegumu izmantot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības;
  2. apturēt parādniekam izsniegto šaujamieroču atļauju darbību;
  3. izsniegt ziņas par parādnieku portālā www.latvija.gov.lv.

Tāpat uzturlīdzekļu parādniekiem tiks noteikts aizliegums cedēt savus prasījumus, lai novērstu, ka parādnieks izvairās no uzturlīdzekļu parāda atmaksas. Piemēram, ja parādniekam ir tiesības saņemt kādu naudas summu no citām personām, viņš nevarēs šīs tiesības nodot citām personām, lai tādējādi šos naudas līdzekļus pasargātu no piedziņas.

Tāpat Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai būs tiesības bez maksas saņemt informāciju no kredītinformācijas birojiem gan par visām uzturlīdzekļu parādnieku uzņemtajām saistībām, kuras tiek pildītas, gan arī par kavētajām saistībām. Tā noskaidrojot, vai parādniekam ir bijuši līdzekļi, kurus viņš izvēlējies novirzīt, piemēram, auto līzingam, nevis bērna uzturlīdzekļiem. Šādā gadījumā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot pazīmes, kas varētu norādīt uz parādnieku ļaunprātīgu uzturlīdzekļu nemaksāšanu, vērstos kompetentās iestādēs ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par izvairīšanos no bērna uzturēšanas.