Uzturlīdzekļu izmaksa par 2023.gada augustu tiks veikta no 2023.gada 25.septembra līdz 28.septembrim.