Statistikas dati liecina, ka 2023.gadā prokurora priekšraksts par sodu piemērots 354 gadījumos (kā soda veidu piemērojot sabiedrisko darbu, naudas sodu vai piespiedu darbu), savukārt, notiesājošie tiesas spriedumi piemēroti 16 gadījumos.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, kad parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informē Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas uzsāk un virza kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus.

Kriminālatbildība netiek piemērota, ja parādnieks nodrošina bērna uzturlīdzekļus.

Parādnieks var noslēgt vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Plašāka informācija https://www.ugf.gov.lv/lv/uzturlidzeklu-paradniekiem sadaļā Vienošanās par parāda atmaksu.

Vai veic maksājumus zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Plašāka informācija https://www.ugf.gov.lv/lv/uzturlidzeklu-paradniekiem sadaļā Kā nomaksāt uzturlīdzekļu parādu.