Ar 01.09.2021. pieņemtie lēmumi, kuri pieņemti administratīvā procesa kārtībā, tiks nodoti ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam SIA “Konsultatīvā sabiedrība “Conventus””.

Ārpustiesas piedzinēja piesaiste netiks veikta, ja uzturlīdzekļu parādnieks būs noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā uzturlīdzekļu parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

Pēc parāda ārpustiesas atgūšanas procesa beigām Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izdos izpildrīkojumu un iesniegs to izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.