Trešdien, 19. aprīlī, Tieslietu ministrijā atklāts projekts, kas paredz stiprināt un veicināt Latvijas tiesiskās sadarbības tīkla (LTST)  kapacitāti. Projekta ietvaros plānots palielināt nacionālo ieguldījumu Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) ietvaros un stiprināt ETST darbību un atpazīstamību kopumā. Projekta atklāšanas pasākumā piedalījās esošie LTST sadarbības partneri, kā arī uzaicinātie iestāžu pārstāvji, kuri izrādījuši interesi par ETST darbību.

Latvija 2011. gadā pievienojās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam, vienlaikus Tieslietu ministrija kļuva kā vadošais tīkla kontaktpunkts, kopumā ETST darbojas vairākas Latvijas pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, kā arī juridisko profesiju pārstāvju apvienības. Laikam ritot, pārskatot līdzšinējo Latvijas tīkla darbību, projekta ietvaros nolemts to uzlabot, stiprināt, modernizēt, piesaistīt jaunus sadarbības partnerus.

Projektā līdz 2024. gada 1.jūlijam plānots:

  • uzlabot LTST esošo un jauno partneru izpratni par tīkla darbību un partneru funkcijām tīkla ietvaros;
  • izveidot un izplatīt sabiedrībā un profesionāļu vidū informatīvos materiālus (audio, video) par dažādiem juridiskiem jautājumiem ar pārrobežu aspektu (valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, mantojums, šķiršanās, uzturlīdzekļi, bērnu tiesību jautājumi u.c.), par kuriem LTST partneri var sniegt palīdzību savas kompetences ietvaros.

Plašāk par projektu šeit.

Papildu informācija:

ETST ir Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktu tīkls, kur meklēt praktisku informāciju par tiesu iestāžu sadarbību. Šim nolūkam ir izveidota mājas lapa, kurā kā vienas pieturas aģentūrā ir apkopota informācija par dalībvalstīm, Kopienas tiesībām, Eiropas tiesībām un dažādām civiltiesību un komerctiesību tēmām un krimināltiesību tēmām.