Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs no uzturlīdzekļu parādniekiem 2021.gadā pieaudzis par 17% salīdzinājumā ar 2020.gadu.