Uzturlīdzekļu parādniekam var tikt aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja viņam ir parāds Uzturlīdzekļu garantiju fondam un trīs mēnešus pēc kārtas nav veikts neviens maksājums.

Aizliegums netiek piemērots, ja:

  • ir veikti maksājumi vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • tiesības ir nepieciešamas uzturlīdzekļu parādnieka darbam;
  • uzturlīdzekļu parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus (piemēram, sabiedrisko transportu);
  • uzturlīdzekļu parādniekam ir noteikta invaliditāte;
  • uzturlīdzekļu parādniekam ir pārejoša darbnespēja ilgāk kā sešus mēnešus pēc kārtas vai vienu gadu pēdējo trīs gadu laikā, ja tā bijusi ar pārtraukumiem
  • citi apstākļi, kuru dēļ aizliegums var radīt būtisku kaitējumu uzturlīdzekļu parādniekam, viņa aprūpē esošam bērnam vai citai no viņa atkarīgai personai.

Pirms aizlieguma piemērošanas, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uz parādnieka deklarēto adresi nosūta paskaidrojuma pieprasījumu.

Ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem, uzturlīdzekļu parādniekam par to 20 dienu laikā rakstveidā jāinformē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, iesniedzot atbilstošus pierādījumus.

Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums jau ir piemērots, uzturlīdzekļu parādnieks var lūgt to noņemt, ja iestājies kāds no apstākļiem, kad aizliegums netiek piemērots, piemēram, ja parādnieks sāk strādāt darbā, kuram nepieciešamas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Lai sniegtu paskaidrojumu vai lūgtu noņemt liegumu, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāpievieno pierādījumi. Iesniegumu elektroniski iespējams ērti iesniegt, izmantojot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.