No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.

Ikviena vecāka pienākums ir nodrošināt savam bērnam uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā apmērā, ņemot vērā minimālo mēneša darba algu.

Ja iesniedzējs vēlas piedzīt no otra vecāka uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā apmērā vai lielākā apmērā, tad iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu - https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.