2023.gadā uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

  • no dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem, ja viņi gūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā.

Uzturlīdzekļu apmērs, kas jānodrošina katram bērna vecākam 2023. gadā (ņemot vērā minimālo darba algu un bērna vecumu):

  • no dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 155.00 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 186.00 EUR mēnesī.

Lai piedzītu uzturlīdzekļus no vecāka minimālajā apmērā, otram vecākam (vai bērna aizbildnim) ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja vien šāds spriedums jau nav viņa rīcībā. https://www.ugf.gov.lv/lv/prasiba-par-uzturlidzeklu-piedzinu-minimalaja-apmera