2024.gadā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi:

  • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecumam – 107.50 EUR mēnesī
  • no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī
  • no 18 gadu vecuma līdz 21 gada vecumam – 129.00 EUR mēnesī*

* Uzturlīdzekļi tiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem, ja viņi turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā un negūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā.

 

Vecākam ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus bērna uzturam:

  • no dzimšanas līdz 7 gadu vecuma – 25% no minimālās mēneša darba algas (2024. gadā - 175.00 EUR);
  • no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam – 30% no minimālās mēneša darba algas (2024. gadā - 210.00 EUR).

 

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti, ja vecāks nenodrošina no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru.

Lai piedzītu uzturlīdzekļus no vecāka minimālajā apmērā, otram vecākam (vai bērna aizbildnim) ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja vien šāds spriedums jau nav viņa rīcībā. https://www.ugf.gov.lv/lv/prasiba-par-uzturlidzeklu-piedzinu-minimalaja-apmera.

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā:

līdz 7 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

no 18 līdz 21 gadam

107,50 €

129,00 €

129,00 €

Vecākam jāmaksā:

līdz 7 gadiem

25% no minimālās

algas

no 7 līdz 18 gadiem

30% no minimālās algas

175,00 €

210,00 €