Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija no 01.02.2024. varēs saņemt ziņas no kredītinformācijas birojiem par parādnieka maksājumu saistību apmēru un izpildes termiņiem.

Ziņas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas noteiktie uzturlīdzekļu parāda atmaksas nosacījumi atbilst parādnieka mantiskajam stāvoklim un maksātspējai. Tāpat šāda informācija nepieciešama, lai konstatētu gadījumus, kad parādnieka papildu uzņemtās saistības var norādīt uz izvairīšanos no bērna uzturēšanas.