Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
85
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – UGFA) nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nemaksā.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums UGFA.
Uzturlīdzekļus iespējams saņemt:
1) ja ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_ir_tiesas_nolemums_par…
2) ja nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_nav_tiesas_nolemums_pa…
3) ja persona sasniegusi pilngadību, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/uzturlidzeklu_sanemsana__ja_ber…

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā E-pakalpojums Latvija.lv "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai".

    Iesniedzējs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Veidlapas un citi dokumenti

  1. Iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu