Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
85
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – UGFA) nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nemaksā.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums UGFA.
Uzturlīdzekļus iespējams saņemt:
1) ja ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_ir_tiesas_nolemums_par…
2) ja nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_nav_tiesas_nolemums_pa…
3) ja persona sasniegusi pilngadību, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/uzturlidzeklu_sanemsana__ja_ber…

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā E-pakalpojums Latvija.lv "Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai".

    Iesniedzējs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.