Personai NAV tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu

No 01.04.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda var saņemt administratīvā procesa ietvaros, ja starp vecākiem nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.

Persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Ja persona vēlēsies saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteicis Ministru kabinets vai ja starp vecākiem pastāvēs strīds par bērna aprūpi vai uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, personai tāpat būs jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu un secīgi pie zvērināta tiesu izpildītāja.

Persona vēršas tiesā (pēc savas dzīvesvietas) ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu - https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.

No tiesas saņemto izpildu rakstu iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam (turpmāk – ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

ZTI adresi persona var uzzināt interneta mājaslapā http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni +371 67290005

Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”:

Izskatisana_APL